Oranjevereniging 's Gravenmoer

Dodenherdenking

 herdenking 2015

45mei

Ook dit jaar herdenken we in ‘s Gravenmoer op 4 mei allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Om 19.00 – 19.45 uur zal de herdenking plaatsvinden in de Ned. Hervormde Kerk.

Medewerking aan deze avond verlenen:
– Muziekvereniging Crescendo
– Chr. Gemengde zangvereniging Excelsior
– Dhr. Colijn
– Dhr. Timmermans
– Dhr. Blok

19.45 uur: vanuit de kerk gaan we gezamenlijk naar het monument op de hoek Hoofdstraat-Molendijk-Wielstraat.

20.00 uur hier zullen twee minuten stilte in acht worden genomen.
Toespraak door de burgemeester Starmans – Gelijns en er worden kransen gelegd.

Elk jaar wordt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei een jaarthema geformuleerd.
Het jaarthema van 2017 is:
Geef vrijheid door.  

Aansluitend na deze herdenking is voor alle deelnemers koffie of thee.

HET GEDICHT


Het gedicht van Güner Tuzgöl is als volgt:


De wind waait door onze haren

Stil, zonder geluid

Angst dat is wat wij voelen
Duizenden woorden in het hoofd

Zonder enige waarde

Het raamkozijn zonder raam
Het water zonder vissen
De week zonder dagen

Leegte is wat ik voel,
zo leeg als de bomen in de herfst

Geen controle meer,
macht over macht

Ik wil dat het verdwijnt