Oranjevereniging 's Gravenmoer

Dodenherdenking

 herdenking 2015

45mei

Ook dit jaar herdenken we in ‘s Gravenmoer op 4 mei allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Om 19.00 – 19.45 uur zal de herdenking plaatsvinden in de Ned. Hervormde Kerk.

Medewerking aan deze avond verlenen:
– Fanfare Euterpe
– Chr. Gemengde zangvereniging Excelsior
– Dhr. Colijn
– Dhr. Timmermans
– Dhr. Blok

19.45 uur: vanuit de kerk gaan we gezamenlijk naar het monument op de hoek Hoofdstraat-Molendijk-Wielstraat.

20.00 uur hier zullen twee minuten stilte in acht worden genomen.
Toespraak door de loco-burgemeester Panis en er worden kransen gelegd.

Elk jaar wordt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei een jaarthema geformuleerd.
Het jaarthema van 2016-2020 is
“Geef vrijheid door”.  

Aansluitend na deze herdenking is voor alle deelnemers koffie of thee.

HET GEDICHT


Het gedicht van Gytha ten Nijenhuis is als volgt:


Het liefst willen we vergeten
Deze stoffige doos op zolder laten staan
Dit litteken verbergen met kleding
Maar je kan het niet loslaten

Leegte, stilte
Maar toch luid
Veel woorden
Maar niet te omschrijven

Voor sommigen gegraveerd in geheugens
Bij anderen geleerd met het verstand
De gebeurtenissen van lange tijd geleden
Ze blijven voortbestaan in ons