Oranjevereniging 's Gravenmoer

Lidmaatschap

Het belangrijkste voor de Oranjevereniging zijn haar leden. Wij tellen ongeveer 340 leden. Hierbij maken wij geen onderscheid tussen een lid of het hele gezin wat op het opgegeven adres woont. Iedereen kan lid van de vereniging worden tegen betaling van de jaarlijkse contributie. Deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering en is voor 2017 vastgesteld op € 7,50. Voor 2018 is de contributie vastgesteld op € 10.  Met dit bedrag maakt u de activiteiten mede mogelijk! En zoals u op de website kunt zien: dat zijn er nog al wat!

In 2015 is Oranjevereniging ’s Gravenmoer begonnen met automatische machtigingen voor het lidmaatschapsgeld. Dit heeft voordelen voor u en de vereniging. U hoeft namelijk niet meer contant te betalen aan de deur, het scheelt veel tijd voor de bestuursleden en de transactiekosten zijn lager. Heeft u de machtiging niet meer of gemist? En wilt u automatisch gaan betalen? Dan kunt u altijd het machtigingsformulier invullen en afgeven bij de penningmeester (Denise Kunst, Bieselaar 42, ’s Gravenmoer). U kun t het formulier na invullen en ondertekenen ook inscannen en per email opsturen.

Als u het toch prettiger vindt, uw bijdrage per bank te voldoen, kan dat natuurlijk altijd. In beide gevallen vragen wij u vriendelijk uw lidmaatschapsnummer te vermelden. Uw bijdrage kunt u in dat geval overmaken op NL02 RABO 0334 2026 55.

Wilt u lid worden, kunt u zich aanmelden via penningmeester@oranjevereniging-sgravenmoer.nl of via info@oranjevereniging-sgravenmoer.nl
Eventuele wijzigingen (adres, tenaamstelling) of opzegging kunt u ook doorgeven via deze emailadressen.