Oranjevereniging 's Gravenmoer

Bedankt!

Alle festiviteiten zouden we natuurlijk nooit kunnen organiseren zonder de inzet van vele ’s Gravenmoerenaren, de medewerking van

vrijwilligers, de schoolkinderen, de steun van de winkeliers,

ondernemers en bedrijven in de omgeving.

Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking, advertentie, financiële of andere bijdrage!

Speciale dank voor personen of bedrijven en verenigingen die de Oranjevereniging ’s Gravenmoer helpen door middel

van medewerking, schenkingen, of het beschikbaar stellen van materialen.

Slagenland Wonen Waspik
Rabobank Langstraat
Eigenaren voormalig gemeentehuis
Slagerij Marco van Strien
Burghout Projectmanagement B.V.
Hr. A. van Dongen
Hr. en Mevr. van Pelt-van Beek
Hr. en Mevr. de Geus-de Laat
Hr. en Mevr. Hoefnagel-van Suylekom
Hr. en Mevr. van Kuijk-Bastiaansen
Hr. Koch
Hr. Snijders
Hr. Colijn
Mevr. N. Cardon-Verhagen
Kerkvoogdij van de Ned. Herv. Kerk
Chr. Gereformeerde Kerk
Stichting Begraafplaats ’s Gravenmoer
Gemeente Dongen en Politie
Fanfare Euterpe
Chr. Muziekvereniging ‘Crescendo’
Chr. Gemengde zangvereniging Excelsior
Gereformeerd kerkkoor Halleluja
Oranje ruiters, muzikanten en Herauten
ONI gymnastiekvereniging
’s Gravo winkeliersvereniging.
De Geubel
EHBO
Verkeersregelaars ’s Gravenmoer
Brandweer ’s Gravenmoer

Jury aubadegroep en straatversieringen:
Mevr. J. van Eersel
Mevr. G. van Eersel
Mevr. M. van Braband.

Onze dank gaat uit naar de volgende personen die ons hebben geholpen bij het aanvullen van ons archief.
Hr. en Mevr. Sigtermans-Prins
Mevr. N. Blok
Mevr. R. Versteeg-van Eersel
Mevr. R. Faro-Colijn
Mevr. C. Blok-van Eersel
Mevr. L. Hoekstra-de Rooy
Mevr. A. Timmermans
Hr. en Mevr. W. Timmermans-van der Ham
Mevr. P. van Suylekom-van Gool
Familie van Eersel-Keller
Hr. en Mevr. Mutsaers
Hr. A. Lucas
Hr. en Mevr. Verduyn-Netten