Algemeen

 • Met het betreden van het feestterrein verklaart een ieder akkoord te zijn met de huisregels.
 • Het betreden van het feestterrein en het deelnemen aan activiteiten is geheel op eigen risico.
 • Alle aanwijzingen van bestuur en vrijwilligers van de Oranjevereniging ’s Gravenmoer die verband houden met huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 • Klachten kunt u direct bij één van de bestuursleden melden.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen aan controle op wapen- en drugsbezit.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij het bestuur van de Oranjevereniging ’s Gravenmoer in te leveren.
 • Consumpties dient u met consumptiemunten te betalen.
 • Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden. Bezoekers geven stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Het is verboden om…

 • In de Geubel te roken.
 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te benaderen.
 • Eigen drank mee naar binnen te nemen.
 • Met drank of andere goederen te gooien naar het podium, kiosk, apparatuur en/of publiek.
 • Zonder toestemming het podium van de kiosk te betreden.
 • Geluidsoverlast te veroorzaken bij het verlaten van het feestterrein en in de directe omgeving

De toegang kan worden geweigerd indien u…

 • Aangeschoten of dronken bent.
 • De toegang eerder is ontzegd.
 • Niet meewerkt aan controles.

Bij het plegen van misdrijven…

 • Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Doen wij aangifte of dienen een klacht in.

Bij het niet naleven van onze huisregels…

 • Wordt u de toegang tot het feestterrein ontzegd.
 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.