Historie: één van de oudsten van Nederland!

De Oranjevereniging ’s Gravenmoer is een van de oudste van Nederland. Waarschijnlijk behoren wij tot de oudste 7 oranjeverenigingen en bestaan wij meer dan een eeuw. Helaas is dit gebaseerd op overlevering en kunnen wij dit (nog) niet officieel aantonen daar in de loop van de Tweede Wereldoorlog de gehele administratie en archief om veiligheidsredenen door het bestuur is verbrand. Wij hebben nog wel de koninklijke wimpel in ons bezit. Na de oorlog is zij door het Koninklijk Huis aan ons uitgereikt als blijk van waardering.
In de vorige eeuw organiseerde de vereniging de Oranjefeesten in het dorp. Dit geschiedde op uitbundige wijze. Als protestants dorp in het katholieke Brabant moest men zich tenslotte onderscheiden. In de tweede helft van de twintigste eeuw werden de festiviteiten steeds meer geconcentreerd op de Koninginnedag van 30 april, de verjaardag van de toenmalige koningin Juliana.

Na de kroning van konningin Beatrix in 1980, bleef de datum van 30 april als feestdag gehandhaafd. De troonswissel in 2013 bracht echter wel verandering. Vanaf 2014 zal Koningsdag gevierd worden op 27 april, de verjaardag van koning Willem-Alexander. Wat blijft is het mogelijk één dag vervroegen van de activiteiten. Als 27 april op zondag valt, zal koningsdag op de zaterdag ervoor, 26 april, worden gevierd.

Hieronder het bewijs dat de vereniging al heel lang bestaat!